Menu
Categories
 
O ДОМУ ЗДРАВЉА

СЕРТИФИКАТ НАЈУСПЕШНИЈИХ ФИРМИ У 2013/2014

Дом здравља „Милоје Хаџић – Шуле“  Рача

 

Sertifikat

 

Дом здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ Рача је основан 1959.године.

У Здравственом центру Крагујевац послује као РЈ од 01.10.1990. године до 06.05.1998. године. Као самостално правно лице је од 07.05.1998.године.

Пружа примарну здравствену заштиту становништва на територији 15+1 месна заједница. На овој територији по попису из 2012 год. живи 12.166 становника .

I. Mедицинске службе су:

1. Здравствена заштита предшколске деце и школске деце

2. Здравствена заштита жена

3. Здравствена заштита одраслих становника

4. Поливалентна патронажа

5. Стоматолошка здравствена заштита

6. Лабораторијска дијагностика

7. Специјалистичко- консултативна делатност из:

  • интерне медицине
  • дерматовенерологије
  • пнеумофтизиологије
  • урологије
  • оториноларингологије

II. Немедицинске службе су:

  • Правно и економско-финансијске послове
  • Tехничке и друге сличне послове

 

Укупан број запослених у Дому здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ Рача у 2016-ој години је 61.

*