"Милоје Хаџић – Шуле"
ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

ДОМ ЗДРАВЉА РАЧА: 00 ч – 24 ч

Општа медицина: 07 ч – 22 ч  (I и II смена)

ОРЛ служба: 07 ч – 15 ч (осим суботе и недеље)        петком: 12 ч – 20 ч

Лабораторија: 07 ч – 14 ч (осим суботе и недеље)

Пнеумофтизиолошка служба: 07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)     понедељком: 12 ч – 19 ч

Дечји диспанзер: 07 ч – 14 ч (осим недеље)      суботом: 07 ч – 14 ч

Гинеколошка служба: 07 ч – 14 ч (осим суботе и недеље)      средом: 07 ч – 19 ч

Интернистичка служба: 07 ч – 14 ч (осим суботе и недеље)     петком: 07 ч – 19 ч

Дерматовенеролошка служба: 07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)     средом: 07 ч – 19 ч

Патронажна служба: 07 ч – 14:30 ч (осим суботе и недеље)

Уролошка служба: 07 ч – 14 ч    (осим суботе и недеље)   средом: 07 ч – 19 ч

Стоматолошка служба: I смена:  07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)

Стоматолошка служба: II смена:  12 ч – 19 ч  (понедељком и средом)

Главна сестра: 07 ч – 15 ч (осим суботе и недеље)

Рачуноводство: 07 ч – 15 ч (осим суботе и недеље)

Директор: 07 ч – 15 ч

АМБУЛАНТА ЂУРЂЕВО: 07 ч – 14 ч

Општа медицина: 07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)

Апотека Симић: 07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)

АМБУЛАНТА МАЛО КРЧМАРЕ: 07 ч – 14 ч

Општа медицина: 07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)

Апотека Симић: 07 ч – 14 ч  (осим суботе и недеље)

Тренутно он-лине: 1
Данас: 16
Ове недеље: 73
Укупно посета: 22326

Mapa | Opština Rača | DZ Rača RFZO

Sva prava zadržana © 2014. Dom zdravlja "Miloje Hadžić - Šule" Rača