Menu
Categories
 
КОНТАКТ
ДОМ ЗДРАВЉА  
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ“
34210 Рача (Крагујевачка) – Виноградска б.б.
Жиро рачун: 840-492661-37
ПИБ: 101228013
Матични број: 17211943
Шифра делатности: 08621
E-mail: dzracakg@gmail.com
Хитна мед. помоћ са фиксног тел.:  194 или 751-024 ( у локалу )
Хитна мед. помоћ са мобилног тел.:  034/751-024
Амбуланта у Ђурђеву тел.:  034/540-300
Амбуланта у М.Крчмару тел.:  034/571-495
Главна сестра тел.:  034/751-076
Рачуноводство тел./фах: 034/751-964
Апотека у Дому здравља Рача тел.:  034/751-149

 

ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

    *