"Милоје Хаџић – Шуле"
ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

  ДОМ ЗДРАВЉА  
  „МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ“
  34210 Рача (Крагујевачка) – Виноградска б.б.
  Жиро рачун: 840-492661-37
  ПИБ: 101228013
  Матични број: 17211943
  Шифра делатности: 08621
  E-mail: dzracakg@gmail.com
  Хитна мед. помоћ са фиксног тел.:  194 или 751-024 ( у локалу )
  Хитна мед. помоћ са мобилног тел.:  034/751-024
  Амбуланта у Ђурђеву тел.:  034/540-300
  Амбуланта у М.Крчмару тел.:  034/571-495
  Главна сестра тел.:  034/751-076
  Рачуноводство тел./фах: 034/751-964
  Апотека у Дому здравља Рача тел.:  034/751-149

   

  ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

   Тренутно он-лине: 1
   Данас: 7
   Ове недеље: 197
   Укупно посета: 41728

   Mapa | Opština Rača | DZ Rača RFZO

   Sva prava zadržana © 2014. Dom zdravlja "Miloje Hadžić - Šule" Rača