"Милоје Хаџић – Шуле"
ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

  ДОМ ЗДРАВЉА  
  „МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ“
  34210 Рача (Крагујевачка) – Виноградска б.б.
  Жиро рачун: 840-492661-37
  ПИБ: 101228013
  Матични број: 17211943
  Шифра делатности: 08621
  E-mail: dzracakg@gmail.com

   

  Дом здравља, телефон за медицинска питања:  034/751-076
  Хитна медицинска помоћ  тел.:  194 (034/751-024)
  Главна сестра тел.:  034/751-076
  Рачуноводство тел.: 034/751-964
  Помоћник директора за немедицинска питања тел.: 034/751-093
  Лабораторија тел.: 034/617-0857
  Дечји диспанзер тел.: 034/617-0862
  Интернистичка служба тел.: 034/617-0869
  Пнеумофтизиологија тел.: 034/617-0859
  Урологија тел.: 034/617-0872
  Гинеколошко – акушерска служба тел.: 034/617-0874
  Стоматологија тел.: 034/617-0864
  Амбуланта у Ђурђеву тел.:  034/540-300
  Амбуланта у М.Крчмару тел.:  034/6571-495

   

  ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

   Тренутно он-лине: 1
   Данас: 38
   Ове недеље: 381
   Укупно посета: 63747

   Mapa | Opština Rača | DZ Rača RFZO

   Sva prava zadržana © 2014. Dom zdravlja "Miloje Hadžić - Šule" Rača