"Милоје Хаџић – Шуле"
ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

  ДОМ ЗДРАВЉА  
  „МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ“
  34210 Рача (Крагујевачка) – Виноградска б.б.
  Жиро рачун: 840-492661-37
  ПИБ: 101228013
  Матични број: 17211943
  Шифра делатности: 08621
  E-mail: dzracakg@gmail.com
  Дом здравља, телефон за мед. питања:  034/751-076
  Хитна медицинска помоћ  тел.:  194
  Амбуланта у Ђурђеву тел.:  034/540-300
  Амбуланта у М.Крчмару тел.:  034/6571-495
  Главна сестра тел.:  034/751-076
  Рачуноводство тел.: 034/751-964;   034/751-093
  Амбуланта Педијатрија привремена лок. тел.:  034/21-000-23
  Амбуланта Стоматологија привремена лок. тел.:  034/21-000-19
  Амбуланта Интерно и Урологија привремена лок. тел.:  034/21-000-22

   

  ПИШИТЕ ДОМУ ЗДРАВЉА РАЧА

   Тренутно он-лине: 1
   Данас: 105
   Ове недеље: 277
   Укупно посета: 57858

   Mapa | Opština Rača | DZ Rača RFZO

   Sva prava zadržana © 2014. Dom zdravlja "Miloje Hadžić - Šule" Rača